HomeNghệ Thuật Về Cách Tán Gái

24 Tin Nhắn Tán Gái : Bằng Tiếng Anh, Hay, Hài Hước, Bá Đạo Nhất 2021

27 Lời Chúc Bạn Gái Mới Quen Hay, Hài Hước & Ý Nghĩa Nhất 2021
49 Bài Thơ Tán Gái Bá Đạo, Lãng Mạn, Bựa Nhất 2021
5 Điều Con Gái Thích Nhất ở Con Trai Khi Yêu

(www.LoiChucNhau.com) – Tuyển chọn 24 Tin Nhắn Tán Gái : Bằng Tiếng Anh, Hay, Hài Hước, Bá Đạo Nhất 2019 thay lời tỏ tình lãng mạn nhất giúp bạn chinh phục được nửa kia của mình.


1. You look great today. How did I know? Because you look great everyday.

Hôm nay trông em tuyệt lắm. Làm sao anh biết ư? Bởi vì ngày nào trông em cũng rất tuyệt vời.

2. I never knew what I did good to deserve you.

Anh không biết mình đã làm gì tốt đẹp để xứng đáng có em.

3. When it hurts to look back… and you are scared to look ahead… Look beside. I’ll always be there for you.

Nếu em thấy đau khi nhìn lại phía sau… và em sợ phải nhìn về phía trước… Hãy nhìn sang bên cạnh. Anh luôn ở đây bên em.

4. Love is like the air, we can’t always see it but we know it is always there! That’s like me, you can’t always see me but I always be there and you know I’ll always love you.

Tình yêu giống như khí trời vậy, ta không nhìn thấy nhưng ta biết nó luôn ở bên. Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn luôn ở cạnh em, mãi luôn yêu em.

5. Meeting you is the best thing that ever happened to me.

Gặp được em là điều tốt đẹp nhất từng xảy đến với anh.

6. I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is going to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to regret it for the rest of my life, because I know in my heart, you are the only one for me.

Anh tin chắc rằng điều này sẽ không hề dễ dàng. Anh tin chắc rằng sẽ có một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình một trong hai chúng ta muốn rời bỏ. Nhưng anh cũng tin chắc rằng nếu giờ đây anh không ngỏ lời cùng em thì trong suốt quãng đời còn lại của mình, anh sẽ phải hối tiếc bởi vì anh biết rằng trong trái tim anh chỉ duy nhất có em thôi.

7. I wanna be the one who can make you happy.

Anh muốn là người làm em hạnh phúc.

8. I’ve sent you a gift that holds all my love for you. But the postman couldn’t help me, he said: “ It’s too big son”.

Anh vừa gửi em một món quá mà chiếm trọn tình yêu của anh. Nhưng bác đưa thư không thể giúp anh, bác ấy nói: “Nó lớn quá con trai à”.

9. You’re the love of my life.

Em là tình yêu của đời anh.

10. Last night, the sky was starry, and I matched each star with a reason why I love you. But I… ran out of stars, dear. I miss you.

Tối qua, bầu trời đầy sao, và em đã thử nối một ngôi sao với một lý do khiến em yêu anh. Nhưng em … hết mất sao rồi anh à. Em nhớ anh.

11. What is love? Those who don’t like it call it responsibility. Those who play with it call it a game. Those who don’t have it call it a dream. Those who understand it call it destiny. And me, I call it you.

Tình yêu là gì? Những người không thích nó thì gọi nó là trách nhiệm. Những người chơi với nó thì gọi nó là một trò chơi. Những người không có nó thì gọi nó là một giấc mơ. Những người hiểu nó thì gọi nó là duyên phận. Còn anh, anh gọi nó là em.

12. I wanna be the one holding your heart.

Anh muốn là người duy nhất nắm giữ trái tim em.

13. Receive my simple gift of good morning wrapped with sincerity, tied with care and sealed with a prayer to keep you safe and happy all day long! Take care!

Hãy nhận một món quà đơn giản của anh vào mỗi buổi sáng, nó được bao bọc bởi sự chân thành, được buộc lại bằng sự quan tâm và được gắn vào với lời cầu xin cho em được bình yên và hạnh phúc mỗi ngày!

14. To the world, you may be one person. But to me, you are the world.

Với thế giới, anh có lẽ chỉ là 1 người bình thường. Nhưng với em, anh là cả thế giới.

15. I could hold you forever.

Anh sẽ ôm em mãi.

16. I wanna be the one who completes your life, because you are the only one who can make me feel this way.

Anh muốn là người khiến cuộc đời em trọn vẹn, vì chính em làm anh cảm thấy như vậy.

17. They say a picture tells 1,000 words but when I see yours all I see is 3 words: I…love…you.

Người ta nói một bức ảnh có thể nói lên ngàn lời, nhưng khi nhìn vào ảnh em, anh chỉ thấy có 3 chữ: Anh…Yêu…Em.

18I’ve never felt this way about anyone before.

Chưa từng ai mang lại cho anh cảm giác này.

19. I would cross a thousand oceans just to hold you tight. I would climb a thousand mountains just to be with you every single night. Darling I miss you so much.

Anh sẽ vượt nghìn trùng đại dương chỉ để ôm em thật chặt. Anh sẽ leo nghìn ngọn núi chỉ được để cạnh em mỗi đêm. Người yêu ơi, anh nhớ em rất nhiều.

20. You are my one and only.

Em là một là riêng là duy nhất.

21. In your darkest hours, when you feel scared of something, just remember this: I’ll always be here for you, I’m no angel and I can’t change your fate but I’d do anything for you because you’re my mate.

Trong thời khắc u ám nhất, khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không thể thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi vì em là một phần của anh.

22. If I could change the alphabet, I would put U and I together.

Nếu anh có thể thay đổi bảng chữ cái, anh sẽ đặt em (U) và anh (I) bên cạnh nhau.

23. I wanna be the one holding your heart.

Anh muốn là người duy nhất nắm giữ trái tim em.

24. I can’t believe that someone as amazing as you could ever be with me.

Anh không thể tin rằng mình có một người tuyệt vời như em ở bên.


COMMENTS

WORDPRESS: 0